Nils Johan Svensson

Födelsedatum:1863-01-30
Dödsdatum:1947-09-27
Gravsatt:1947-10-04
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 136, 137

Gravsatta inom samma gravplats