Oskar Hjalmar Johansson

Födelsedatum:1882-05-15
Dödsdatum:1952-10-15
Gravsatt:1952-10-23
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 197, 198

Gravsatta inom samma gravplats