Ove Andersson

Födelsedatum:1943-02-21
Dödsdatum:2017-10-02
Gravsatt:2017-10-19
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 56, 57

Gravsatta inom samma gravplats