Siri Maria Ingeborg Slättengren

Födelsedatum:1902-03-25
Dödsdatum:1981-08-25
Gravsatt:1981-09-03
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 69, 70

Gravsatta inom samma gravplats