Sven Adolf Reinhold Essänger

Födelsedatum:1894-07-16
Dödsdatum:1985-03-29
Gravsatt:1985-05-08
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 74, 75

Gravsatta inom samma gravplats