Sven Eskil Svensson

Födelsedatum:1903-10-15
Dödsdatum:1981-11-07
Gravsatt:1981-11-25
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 202, 203

Gravsatta inom samma gravplats