Vega Gunborg Svensson

Födelsedatum:1920-06-11
Dödsdatum:1939-07-02
Gravsatt:1939-07-08
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 143