Fridlevstads Församling

Kontaktinformation
Fridlevstads Församling

0455-338110

gun-britt.sirback@svenskakyrkan.se

Kyrkallén 2
373 36 Fridlevstad