Frustuna församling

Frustuna prästgård
64691 Gnesta

0158-22100

frustuna.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/frustuna

Kyrkogårdar