GAGNEFS PASTORAT

KYRKBYVÄGEN 35
78530 GAGNEF

0241-620 20

asa.hampgard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gagnef

Kyrkogårdar