GARDE FÖRSAMLING

Lye församlingshem
623 61 Stånga

0708291557

garde.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/garde

Kyrkogårdar