Albin Hansson

Genarp

1925 Dödsdatum

Genarps Församling

040-315600

genarp.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/genarp

Kyrkovägen 11
247 27 Genarp

Genarps Norra Kyrkogård

genarp.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/genarp

Kyrkovägen 11
247 71 Genarp