Elin Ellen Kristina Ingeborg Andersson

Getinge förs.

1896-02-23 Födelsedatum
1984-03-01 Dödsdatum

Gravsatt: 1984-04-09

GK 008 223, 224

Getinge kyrkogård

Getinge-Oskarströms pastorat

Sverige, Halland

Getinge kyrkogård

Göteborgsvägen 702
305 76 GETINGE

Gravsatta inom samma gravplats