Emma K Andersson

Slöinge församling

1875-01-29 Födelsedatum
1948-09-11 Dödsdatum

Gravsatt: 1948-09-17

GK 008 109, 110

Getinge kyrkogård

Getinge-Oskarströms pastorat

Sverige, Halland

Getinge kyrkogård

Göteborgsvägen 702
305 76 GETINGE

Gravsatta inom samma gravplats