Lauri Vilhelm Ståhle

Födelsedatum:1937-08-15
Dödsdatum:2007-04-01
Gravsatt:2007-07-09
Gravnummer:K Ö 602

Hitta till kyrkogården / församlingen

Gnosjö Pastorat

Järnvägsgatan 52
335 30 Gnosjö

0370-92060

gnosjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gnosjo