Joh:s Andersson

Födelsedatum:1823-01-25
Dödsdatum:1890-01-14
Område: A
Gravnummer:MEDG A 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Götene Pastorat

Runstensgatan 1
53331 GÖTENE

0511 285 50

gotene.kgf@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gotene