Joh:s Andersson

1823-01-25 Födelsedatum
1890-01-14 Dödsdatum

MEDG A 10

Medelplana gamla kyrkogård

Götene Pastorat

Sverige, Västra Götaland

Götene Pastorat

0511 285 50

gotene.kgf@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gotene

Runstensgatan 1
53331 GÖTENE

Gravsatta inom samma gravplats