Karin Andersson

Födelsedatum:1888-09-04
Dödsdatum:1973-07-01
Område: A
Gravnummer:MEDG A 22

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Götene Pastorat

Runstensgatan 1
53331 GÖTENE

0511 285 50

gotene.kgf@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gotene