August Brolin

Födelsedatum:1845
Dödsdatum:1926
Område: B
Gravnummer:MEDG B 30-31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Götene Pastorat

Runstensgatan 1
53331 GÖTENE

0511 285 50

gotene.kgf@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gotene