Karl Dumin

Födelsedatum:1854
Dödsdatum:1905
Ort:Mellströmstorp Rbäck
Område: B
Gravnummer:MEDG B 12-13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Götene Pastorat

Runstensgatan 1
53331 GÖTENE

0511 285 50

gotene.kgf@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gotene