Anna Charlotta Lindbladh

Födelsedatum:1810-10-26
Område: C
Gravnummer:MEDG C 2

Hitta till kyrkogården / församlingen

Götene Pastorat

Runstensgatan 1
53331 GÖTENE

0511 285 50

gotene.kgf@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gotene