Bertha Helena Karlsson

Födelsedatum:1888-10-01
Dödsdatum:1929-04-18
Område: C
Gravnummer:MEDG C 24-26

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Götene Pastorat

Runstensgatan 1
53331 GÖTENE

0511 285 50

gotene.kgf@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gotene