Pål Andreas Demegård

Födelsedatum:1975-12-08
Dödsdatum:1991-05-17
Ort:Källby
Område: C
Gravnummer:MEDG C 20-21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Götene Pastorat

Runstensgatan 1
53331 GÖTENE

0511 285 50

gotene.kgf@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gotene