Agnes Eriksson

Födelsedatum:1893-12-31
Dödsdatum:1955-11-30
Område: D
Gravnummer:MEDG D 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Götene Pastorat

Runstensgatan 1
53331 GÖTENE

0511 285 50

gotene.kgf@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gotene