Bror Ivar Blomqvist

Födelsedatum:1866-12-31
Dödsdatum:1867-12-31
Område: D
Gravnummer:MEDG D 16-17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Götene Pastorat

Runstensgatan 1
53331 GÖTENE

0511 285 50

gotene.kgf@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gotene