C.j. Boman

Födelsedatum:1788-12-31
Dödsdatum:1879-12-31
Område: D
Gravnummer:MEDG D 7

Hitta till kyrkogården / församlingen

Götene Pastorat

Runstensgatan 1
53331 GÖTENE

0511 285 50

gotene.kgf@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gotene