Matilda Göransson

Födelsedatum:1865
Dödsdatum:1948
Område: D
Gravnummer:MEDG D 81-82

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Götene Pastorat

Runstensgatan 1
53331 GÖTENE

0511 285 50

gotene.kgf@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gotene