Karl Gustaf Evald Johansson

Födelsedatum:1932-03-06
Dödsdatum:2016-04-12
Gravsatt:2016-06-01
Ort:Visingsö
Gravnummer:VI NA 21, 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen