Johanna Matilda Johannesson

Födelsedatum:1833
Dödsdatum:1926
Gravsatt:1926
Ort:Visingsö
Gravnummer:VI NA 76, 77

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Gränna-Visingsö pastorat

Brahegatan 24
563 32 Gränna

0390/561 30

granna.pastorat@svenskakyrkan.se