Ida Amalia Andersson

Födelsedatum:1880-05-25
Dödsdatum:1942-10-22
Område: A
Gravnummer:1 A 43
1 A    43
1 A    43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

GUSTAVSBERG-INGARÖ FÖRSAMLING

VÄRMDÖGATAN 1
13431 GUSTAVSBERG

08-570 380 89

tina.sjoberg.olsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gustavsberg-ingaro