Johan Sigfrid Andersson

Födelsedatum:1879-10-02
Dödsdatum:1973-12-23
Område: A
Gravnummer:1 A 43
1 A    43
1 A    43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

GUSTAVSBERG-INGARÖ FÖRSAMLING

VÄRMDÖGATAN 1
13431 GUSTAVSBERG

08-570 380 89

tina.sjoberg.olsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gustavsberg-ingaro