Karl Rune Mattsson

Födelsedatum:1920-09-07
Dödsdatum:2001-07-13
Område: A
Gravnummer:1 A 19
1 A    19
1 A    19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

GUSTAVSBERG-INGARÖ FÖRSAMLING

VÄRMDÖGATAN 1
13431 GUSTAVSBERG

08-570 380 89

tina.sjoberg.olsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gustavsberg-ingaro