Katarina Konstantia Andersson

Födelsedatum:1899-10-30
Dödsdatum:1981-07-19
Område: A
Gravnummer:1 A 19
1 A    19
1 A    19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

GUSTAVSBERG-INGARÖ FÖRSAMLING

VÄRMDÖGATAN 1
13431 GUSTAVSBERG

08-570 380 89

tina.sjoberg.olsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gustavsberg-ingaro