Maria Kristina Andersson

Födelsedatum:1852-01-15
Dödsdatum:1926-03-13
Område: A
Gravnummer:1 A 56
1 A    56
1 A    56

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

GUSTAVSBERG-INGARÖ FÖRSAMLING

VÄRMDÖGATAN 1
13431 GUSTAVSBERG

08-570 380 89

tina.sjoberg.olsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gustavsberg-ingaro