Per Andersson

Födelsedatum:1828-02-26
Dödsdatum:1906-06-19
Område: A
Gravnummer:1 A 69

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

GUSTAVSBERG-INGARÖ FÖRSAMLING

VÄRMDÖGATAN 1
13431 GUSTAVSBERG

08-570 380 89

tina.sjoberg.olsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gustavsberg-ingaro