Nina Hanna Mariana Wahlgren

Födelsedatum:1907-04-11
Dödsdatum:1981-09-16
Område: C
Gravnummer:1 C 155

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

GUSTAVSBERG-INGARÖ FÖRSAMLING

VÄRMDÖGATAN 1
13431 GUSTAVSBERG

08-570 380 89

tina.sjoberg.olsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gustavsberg-ingaro