Johan R. Rund

Födelsedatum:1877-05-24
Dödsdatum:1961-05-22
Gravsatt:1961-06-03
Ort:S. Fågelås Förs.
Gravnummer:BG 12 18, 19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen