K. Oskar Carlsson

Födelsedatum:1880-04-16
Dödsdatum:1966-05-17
Gravsatt:1966-05-21
Ort:Baggebolet
Gravnummer:BG 13 30, 31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen