Ernst Evert Isidor Larsson

Födelsedatum:1916-11-19
Dödsdatum:1969-12-22
Gravsatt:1970-01-02
Gravnummer:BG 13 14, 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen