Viola Ottilia Frideborg Davidsson

Födelsedatum:1914-02-05
Dödsdatum:1967-02-17
Gravsatt:1967-02-25
Ort:Runhäll
Gravnummer:BG 13 10, 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen