Andreas Jansson

Födelsedatum:1803-05-12
Dödsdatum:1885-06-18
Ort:Grenabolet
Gravnummer:BG 5 1, 2, 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen