Klara Magnusson

Födelsedatum:1828-06-24
Dödsdatum:1902-08-16
Gravnummer:BG 5 38, 39

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen