Knut N. Carlsson

Födelsedatum:1896-07-05
Dödsdatum:1920-02-18
Gravsatt:1920-02-29
Gravnummer:BG 5 14, 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen