Tora Axi Maria Andersson

Födelsedatum:1911-09-04
Dödsdatum:1921-11-16
Gravnummer:BG 5 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen