Anders Johan Rydberg

Födelsedatum:1837-03-31
Dödsdatum:1912-05-26
Gravsatt:1912-06-01
Ort:Långeberga
Gravnummer:BG 7 25, 26, 27

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen