Gustav Johansson

Födelsedatum:1881-10-13
Dödsdatum:1949-12-11
Gravsatt:1949-12-18
Ort:Fjällböl
Gravnummer:BG 7 22, 23, 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen