Erik Harald Svensson

Födelsedatum:1916-06-11
Dödsdatum:2008-03-09
Gravsatt:2008-03-14
Ort:Brandstorp
Gravnummer:BG 7 32, 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen