Lars Arvid Valter Landén

Födelsedatum:1932-01-30
Dödsdatum:2009-06-04
Gravsatt:2009-06-12
Ort:Jönköping
Gravnummer:BG 7 13, 14, 15, 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen