August Andersson-Sthål

Födelsedatum:1859-12-08
Dödsdatum:1938-07-21
Gravsatt:1938-07-29
Ort:Sörtorp,s.fågelås
Gravnummer:BG 8 4, 5, 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen