Axel Napoleon Björnell

Födelsedatum:1876-12-02
Dödsdatum:1954-08-13
Gravsatt:1954-08-22
Ort:Sågartorp
Gravnummer:BG 8 31, 32, 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen