Hans Gösta Gilbert Björnell

Födelsedatum:1913-12-13
Dödsdatum:1926-05-15
Gravsatt:1926-05-21
Gravnummer:BG 8 31, 32, 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen